Vinska klet - Dobrovnik, 9223 Dobrovnik


22.11.2017

13.000,00
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Regija:
Pomurska
Vplačilo varščine:
Najmanj en (1) delovni dan pred javno dražbo

Z zakupom paketa pridobite naslednje informacije: kontakt prodajalca, lokacijo prodaje, naslov za pošiljanje ponudbe, priložen dokument, datum in uro dražbe in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah.

Predmet prodaje je vinska klet brez naslova v k.o. 146 - Dobrovnik ter delno kmetijska, pretežno pa

stavbna zemljišča:

  • katastrska občina 146 DOBROVNIK parcela 94/1 (ID 6610487) do celote (1/1),
  • katastrska občina 146 DOBROVNIK parcela 95 (ID 1552671) do celote (1/1),
  • katastrska občina 146 DOBROVNIK parcela 109 (ID 713333) do celote (1/1),
  • katastrska občina 146 DOBROVNIK parcela 110 (ID 1049429) do celote (1/1),
  • katastrska občina 146 DOBROVNIK parcela 640/1 (ID 6335787) do celote (1/1),
  • katastrska občina 146 DOBROVNIK parcela 640/2 (ID 6335788) do celote (1/1),
  • katastrska občina 146 DOBROVNIK parcela 640/3 (ID 6335789) do celote (1/1).


Predmetna nepremičnina obsega vinsko klet (ID stavbe 146-22), brez naslova v skupni izmeri 66,09 m2, stoječo na zemljišču s parc. št. 640/3, k.o. Dobrovnik v izmeri 1.652,00 m2 (od tega predstavljajo površine počitniških hiš 281,00 m2, druga kmetijska zemljišča pa 1.322,00 m2). Površina zemljišča s parc. št. 640/1, k.o. Dobrovnik znaša 30,00 m2 (gozdno zemljišče), zemljišča s parc. št. 640/2, k.o. Dobrovnik znaša skupaj 335,00 m2 (od tega predstavljajo površine počitniških hiš 228,00 m2, druga kmetijska zemljišča 57,00 m2, gozdna zemljišča 50,00 m2), površina zemljišča s parc. št. 94/1 k.o. Dobrovnik znaša 126,00 m2, površina zemljišča s parc. št. 95, k.o. Dobrovnik znaša skupaj 190,00 m2 (od tega predstavljajo 95,00 m2 površine počitniških hiš in 95,00 m2 druga kmetijska zemljišča), površina zemljišča s parc. št. 109, k.o. Dobrovnik znaša skupaj 121,00 m2 (od tega predstavljajo 41,00 m2 površine počitniških hiš in 80,00 m2 druga kmetijska zemljišča), površina zemljišča s parc. št. 110, k.o. Dobrovnik znaša skupaj 161,00 m2. Vinska klet (ID stavbe 146-22), brez naslova, stoječa na zemljišču s parc. št. 640/3, k.o. Dobrovnik ter zemljišča s parc. št. 640/1, 640/2, 94/1, 95, 109,110 vsak.o. Dobrovnik (od tega predstavljajo 37,00 m2 površine počitniških hiš in 124,00 m2 druga kmetijska zemljišča).

Nepremičnina leži ob javni poti v Dobrovniških goricah. Okolica je pozidana z vinskimi kletmi.

Objekt je pritličen in podkleten, zgrajen leta 1987. Temelji objekta so betonski. Nosilna konstrukcija kletne etaže so betonski zidovi, pritlične etaže opečni zidovi. Strešna konstrukcija je lesena, streha je dvokapna, strešna kritina je valoviti salonit. Žlebovi in odtočne cevi so iz pocinkane pločevine. Fasada je ometana in slikana. Stavbno pohištvo je lesene izvedbe, okna so dvojna z nameščenimi polkni. Nepremičnina je priključena na javno vodovodno in električno omrežje.

Na zemljiščih je vknjižena zaznamba urejanje prostora, ki po odločbi Upravne enote Lendava št. 356- 373/2007-1(0203) z dne 16.4.2007 zaznamuje zavarovano območje po Uredbi o krajinskem parku Goričko (Ur. l. RS št. 101/2003) in da se Na podlagi Odločbe Upravne enote Lendava, št. 330-  2449/2009-0505-3 z dne 21.09.2009 zaznamuje, da je kmetija zaščitena.

Lastnik ni predložil gradbenega dovoljenja za predmetne objekte zato upravitelj ne more z gotovostjo trditi, da ima nepremičnina veljavno gradbeno dovoljenje.

* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.

Novice
Oglašujte na drazbe123.com ➤ Prednosti uporabe portala drazbe123.com