Stanovanje, garažno mesto - Dolenjska 373b, 1291 Škofljica


09.05.2017

149.003,93
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Regija:
Osrednjeslovenska
Vplačilo varščine:
Najmanj 1 (en) delovni dan pred začetkom javne dražbe

Z zakupom paketa pridobite naslednje informacije: kontakt prodajalca, lokacijo prodaje, naslov za pošiljanje ponudbe, priložen dokument, datum in uro dražbe in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah.

Stanovanje:

  • parcela št. 2703/9, k.o. 1696 - RUDNIK, ID znak: 1696-2703-9, ID nepremične 9678403 (stanovanje B-S4, I. nadstropje levo, Dolenjska 373a, 1291 Škofljica, neto tlorisna površina 128,70 m2, uporabna površina 102,10 m2). Izklicna cena: 142.935,57 EUR (neto) za parcelo, ki se poveča za morebitne davke in druge dajatve. Znesek varščine: 10,00 % izklicne vrednosti nepremičnin (= 14.293,55 EUR);

Garaža:

  • parcela št. 2703/24, k.o. 1696 - RUDNIK, ID znak: 1696-2703-24, ID nepremične 9678419 (garažno mesto, Dolenjska 373ab, 1291 Škofljica, neto tlorisna in uporabna površina 12,80 m2). Izklicna cena: 6.068,36 EUR (neto) za parcelo, ki se poveča za morebitne davke in druge dajatve. Znesek varščine: 10,00 % izklicne vrednosti nepremičnin (= 606,83 EUR);

Stanovanje se prodajajo skupaj z garažo! Garaža ni predmet samostojne prodaje!

* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.

Novice
Oglašujte na drazbe123.com ➤ Prednosti uporabe portala drazbe123.com