Skladišče, poslovni objekt - Tišina 53, 9251 Tišina


16.11.2017

70.706,40
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Regija:
Pomurska
Vplačilo varščine:
En delovni dan pred javno dražbo

Z zakupom paketa pridobite naslednje informacije: kontakt prodajalca, lokacijo prodaje, naslov za pošiljanje ponudbe, priložen dokument, datum in uro dražbe in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah.

Skladiščno poslovni objekt:

  • stanovanjski del (površina dela stavbe): 65,40 m2
  • Skladiščni del (površina dela stavbe): 112 m2

Poslovni objekt (površina dela stavbe): 72,10 m2 + 72,10 m2

Gospodarski objekt (površina dela stavbe): 108,10 m2

Gospodarski objekt (površina dela stavbe): 44,10 m2

Površina parcele:

  • 6.392 m2
  • 775 m2

Predmet prodaje je tudi: 

  • drevesa in sadike, ki rastejo na nepremičninah parc. št. 457/2 , 457/3, 459/1, 459/2, 459/3, 460/1, 469, 470, 471/1, 471/2, 474/1, 477 vse k.o.Markovci ter parc. št. 317, 318, 319 in 320/1 vse k.o. Tišina ter
  • pravice iz zakupne pogodbe št. 14160-1214/09 z dne 26.11.2009

* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.

Novice
Oglašujte na drazbe123.com ➤ Prednosti uporabe portala drazbe123.com