Poslovni prostori - Zaloška cesta 269, 1000 Ljubljana


17.08.2018

52.573,00
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Regija:
Osrednjeslovenska
Vplačilo varščine:
Najmanj en (1) delovni dan pred javno dražbo

Z zakupom paketa pridobite naslednje informacije: kontakt prodajalca, lokacijo prodaje, naslov za pošiljanje ponudbe, priložen dokument, datum in uro dražbe in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah.

Nepremičnine v lasti dolžnika, in sicer:

  • posamezni del stavbe id znak: del stavbe 1770-3892-21, lastnik do celote,
  • posamezni del stavbe id znak: del stavbe 1770-3892-57, lastnik do 559/1000 in
  • posamezni del stavbe id znak: del stavbe 1770-3892-58, lastnik do 559/1000.


Posamezni deli stavbe predstavljajo poslovne prostore (pisarni in kletni prostor) v poslovno stanovanjski stavbi številka 3892, na naslovu Zaloška cesta 269, 1000 Ljubljana.
Posamezna dela del stavbe 1770-3892-21 in 1770-3892-57 se nahajata eden ob drugem in sta združena, povezana, prostora, imata WC in nišno kuhinjo.
Posamezni del stavbe 1770-3892-58 se nahaja v kleti.

Izmere poslovnih prostorov, delež in lokacija so naslednje:

  • 1770-3892-21: 34,60 m2
  • 1770-3892-57: 34,60 m2
  • 1770-3892-58: 27,30 m2


Posamezni deli stavbe 1770-3892-21 do celote, 1770-3892-57 do 559/1000 in 1770-3892-58 do 559/1000 se podajajo skupaj kot celota.

Upravitelj posebej pojasnjuje, da dejansko stanje posesti ne ustreza oz ni skladno z osnovnim etažnim elaboratom in zk stanjem. St dolžnik ima v celoti kot edini v posesti poslovna prostora - pisarni (del stavbe 21, del stavbe 57), ki se nahajata v 3. etaži, v 1. nadstropju. Poslovna prostora - pisarni del 21 in del 57 sta združena v enoten prostor. Nima pa st dolžnik v so-posesti poslovnega prostora del 58, v celotni posesti ga ima solastnik poslovnih prostorov del 57 in del 58. Drugi solastnik je pripravljen po prodaji v stečaju skleniti Pogodbo o uskladitvi zk stanja z dejanskim. S tem se dražitelje obvešča o obstoju rizikov in napak pri prodaji za katere ne odgovarja prodajalec.

* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.

Novice
Oglašujte na drazbe123.com ➤ Prednosti uporabe portala drazbe123.com