Poslovni prostori - Škrabčev trg 40, 1310 Ribnica


31.07.2018

145.287,40
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Regija:
Jugovzhodna
Vplačilo varščine:
Najpozneje tri dni pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene.

Z zakupom paketa pridobite naslednje informacije: kontakt prodajalca, lokacijo prodaje, naslov za pošiljanje ponudbe, priložen dokument, datum in uro dražbe in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah.

Poslovni prostori v skupni izmeri 265,56 m2 

Nakup posameznih poslovnih prostorov ni predmet te javne draže. Poslovnim prostorom pripada souporaba na manipulativnih hodnikih, stopnišču in sanitarijah ter souporaba zemljišča, parc. št. 1899, k.o. 1625-Ribnica.

Objekt, v katerem se nahajajo poslovni prostori, je bil v osnovi zgrajen okoli leta 1900.

Sestavljen je iz dveh, s skupnim stopniščem ločenih objektov in sicer dvoriščen del objekta, ki je delno podkleten ter ima še pritličje, v katerem je stanovanje in nadstropje, v katerem so pisarne in uličnen del objekta, ki ima pritličje, namenjeno za trgovinski lokal ter prvo in drugo nadstropje, ki sta namenjeni za pisarne. Predmet prodaje so pisarne v uličnem delu objekta in sicer:

Poslovni prostor površine 43,56 m2 (številka dela stavbe 1625-371-5) se nahaja v prvem nadstropju (3. etaža) dvoriščnega dela objekta. Dostop do prostora je preko glavnega vhoda in osrednjega stopnišča. Poslovni prostor sestoji iz predprostora, dveh pisarn in WC-ja.

Poslovni prostor površine 17,95 m2 (številka dela stavbe 1625-371-6) se nahaja v prvem nadstropju (3. etaža) uličnega dela objekta. Dostop do prostora je preko glavnega vhoda, stopnišča in manipulativnega hodnika. Poslovni prostor sestoji iz ene pisarne. Prostoru pripada souporaba stopnišča, manipulativnih hodnikov in WC-ja.

Poslovni prostor površine 52,99 m2 (številka dela stavbe 1625-371-7) se nahaja v prvem nadstropju (3. etaža) uličnega dela objekta. Dostop do prostora je preko glavnega vhoda, stopnišča in manipulativnega hodnika. Poslovni prostor sestoji iz dveh prehodnih pisarn.

Prostoru pripada souporaba stopnišča, manipulativnih hodnikov in WC-ja.

Poslovni prostor površine 20,39 m2 (številka dela stavbe 1625-371-8) se nahaja v prvem nadstropju (3. etaža) uličnega dela objekta. Dostop do prostora je preko glavnega vhoda, stopnišča in manipulativnega hodnika. Poslovni prostor sestoji iz ene pisarne. Prostoru pripada souporaba stopnišča, manipulativnih hodnikov in WC-ja.

Poslovni prostor površine 66,94 m2 (številka dela stavbe 1625-371-9) se nahaja v drugem nadstropju (4. etaža) uličnega dela objekta. Dostop do prostora je preko glavnega vhoda in osrednjega stopnišča. Poslovni prostor sestoji iz predprostora, dveh pisarn, manjšega shrambnega prostora (čajne kuhinje) in WC-ja. Prostoru pripada souporaba osrednjega stopnišča.

Poslovni prostor površine 63,73 m2 (številka dela stavbe 1625-371-10) se nahaja v drugem nadstropju (4. etaža) uličnega dela objekta. Dostop do prostora je preko glavnega vhoda, stopnišča, manipulativnega hodnika in internega stopnišča. Poslovni prostor sestoji iz dveh prehodnih pisarn in ločenega manjšega shrambnega prostora (arhiv). Prostoru pripada souporaba stopnišča, manipulativnih hodnikov in WC-ja.

V nadaljevanju opredeljeni poslovni prostori so predmet najemnih pogodb: 1625-371-10, 1625-371-5, 1625-371-6 in 1625-371-8. Ob izkazanem interesu morebitnega novega lastnika, je najemno razmerje v skladu z Zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih mogoče odpovedati v roku enega leta.

* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.

Novice
Oglašujte na drazbe123.com ➤ Prednosti uporabe portala drazbe123.com