Poslovni prostori - Racovnik 35, 4228 Železniki


17.07.2018

43.088,00
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Regija:
Gorenjska
Vplačilo varščine:
Vsaj en delovni dan pred javno dražbo

Z zakupom paketa pridobite naslednje informacije: kontakt prodajalca, lokacijo prodaje, naslov za pošiljanje ponudbe, priložen dokument, datum in uro dražbe in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah.

Predmet prodaje je solastni del nepremičnine, parc. št. 667/5, ki sestoji iz večstanovanjske stavbe in pripadajočega funkcionalnega zemljišča. Nepremičnina, ki je v lasti stečajnega dolžnika), se prodaja v deležu do 24/100. Nepremičnina v naravi predstavlja prostore bivše prodajalne in pekarne, (industrijski del stavbe), uporabna površina po podatkih GURS-a je  107,20 m2. Prostori se nahajajo v pritličju večstanovanjske hiše na naslovu Racovnik 35, Železniki.

* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.

Novice
Oglašujte na drazbe123.com ➤ Prednosti uporabe portala drazbe123.com