Poslovni prostori - Koroška cesta 4, 4000 Kranj


08.11.2018

304.900,00
Vrsta dražbe:
Zavezujoče javno zbiranje ponudb
Regija:
Gorenjska
Vplačilo varščine:
Varščina se določi v višini 10% izklicne cene. Najkasneje en delovni dan pred dražbo.

Z zakupom paketa pridobite naslednje informacije: kontakt prodajalca, lokacijo prodaje, naslov za pošiljanje ponudbe, priložen dokument, datum in uro dražbe in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah.

SKLOP A - klet (I. etaža)

 • ID znak: 2100-1821-9, k.o. 2100 - Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-31, k.o. 2100-Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-101, k.o. 2100-Kranj, do 1/1
 • pri čemer se posebni deli 1. etaže prodajajo kot celota z izhodiščno ceno v višini 304.900,00 € (v primeru, da kupec ne more podati izjave po 45. čl. ZDDV-1 mora stečajnemu dolžniku poleg 2% davka na promet nepremičnin, plačati še dodatnih največ 79.192,89 €kolikor znaša popravek odbitka DDV pri prodajalcu),
 • varščina se določi v višini 10% izhodiščne cene

SKLOP B - del pritličja (2.etaža)

 • ID znak: 2100-1821-79, k.o. 2100-Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-80, k.o. 2100- Kranj, do 1/1
 • pri čemer se posebna dela prodajata skupaj kot celota v postopku zavezuJocega zbiranja ponudb, po izhodiščni ceni v višini 292.000,00 €, (v primeru, da kupec ne more podati izjave po 45. čl. ZDDV-1 mora stečajnemu dolžniku poleg 2% davka na promet nepremičnin, plačati še dodatnih največ 28.450,90 € kolikor znaša popravek odbitka DDV pri prodajalcu),
 • varščina se določi v višini 10% izhodiščne cene

SKLOP C - del pritličja (2.etaža)

 • ID znak: 2100-1821-95, k.o. 2100 - Kranj, do l/l(nepremičnini pripada lastninska pravica na posebnem skupnem delu - ID znak: 2100-1821-40)
 • pri čemer se posebni del prodaja v postopku zavezujočega zbiranja ponudb, po izhodiščni ceni v višini 20.000,00 €(v primeru, da kupec ne more podati izjave po 45. čl. ZDDV-1 mora stečajnemu dolžniku poleg 2% davka na promet nepremičnin, plačati še dodatnih največ 1.057,68 €kolikor znaša popravek odbitka DDV pri prodajalcu),
 • varščina se določi v višini 10% izhodiščne cene

SKLOP D - del pritličja (2.etaža)

 • ID znak: 2100-1821-36, k.o. 2100-Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-56, k.o. 2100 - Kranj, do 1/1
 • pri čemer se posebna dela prodajata kot celota v postopku zaveZUJOcega zbiranja ponudb, po izhodiščni ceni v višini 159.500,00 €(v primeru, da kupec ne more podati izjave po 45. čl. ZDDV-1 mora stečajnemu dolžniku poleg 2% davka na promet nepremičnin, plačati še dodatnih največ 10.583,44 € kolikor znaša popravek odbitka DDV pri prodajalcu),
 • varščina se določi v višini 10% izhodiščne cene

SKLOP E - del pritličja (2.etaža)

 • ID znak: 2100-1821-106, k.o. 2100 - Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-107, k.o. 2100 - Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-108, k.o. 2100 - Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-109, k.o. 2100-Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-110, k.o. 2100 - Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-111, k.o. 2100-Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-112, k.o. 2100- Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-113, k.o. 2100 - Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-115, k.o. 2100-Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-116, k.o. 2100 - Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-117, k.o. 2100-Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-118, k.o. 2100-Kranj, do 1/1
 • pri čemer se posebnini deli prodajajo skupaj kot celota v postopku zavezujočega zbiranja ponudb, po izhodiščni ceni v višini 77.300,00 € (v primeru, da kupec ne more podati izjave po 45. čl. ZDDV-1 mora stečajnemu dolžniku poleg 2% davka na promet nepremičnin, plačati še dodatnih največ 12.173,29 € kolikor znaša popravek odbitka DDV pri prodajalcu),
 • varščina se določi v višini 10% izhodiščne cene

SKLOP F - del pritličja (2.etaža) in 1. nadstropje (3. etaža)

 • ID znak: 2100-1821-18, k.o. 2100 - Kranj, do 1/1,
 • ID znak: 2100-1821-21, k.o. 2100-Kranj, do 1/1,
 • ID znak: 2100-1821-34, k.o. 2100-Kranj, do 3/4
 • ID znak: 2100-1821-93, k.o. 2100 - Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-103, k.o. 2100-Kranj, do 1/1
 • pri čemer se navedeni posebni deli 2. in 3. etaže prodajajo kot celota v postopku zbiranja ponudb, z izhodiščno ceno v višini 324.300,00 €(v primeru, da kupec ne more podati izjave po 45. čl. ZDDV-1 mora stečajnemu dolžniku poleg 2% davka na promet nepremičnin, plačati še dodatnih največ 69.075,09 € kolikor znaša popravek odbitka DDV pri prodajalcu),
 • varščina se določi v višini 10% izhodiščne cene

SKLOP G - 3. nadstropje (4. etaža)

 • ID znak: 2100-1821-34, k.o. 2100 - Kranj, do 1/8
 • ID znak: 2100-1821-47, k.o. 2100 - Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-48, k.o. 2100 - Kranj, do 1/1
 • pri čemer se posamezni deli 4. etaže prodajajo kot celota, na javni dražbi z zviševanjem izklicne cene, v višini 624.800,00 €, (v primeru, da kupec ne more podati izjave po 45. čl. ZDDV-1 mora stečajnemu dolžniku poleg 2% davka na promet nepremičnin, plačati še dodatnih največ 37.547,61 €kolikor znaša popravek odbitka DDV pri prodajalcu),
 • varščina se določi v višini 10% izhodiščne cene

SKLOP H - 4. nadstropje (S.etaža)

 • ID znak: 2100-1821-34, k.o. 2100 - Kranj, do 1/8
 • ID znak: 2100-1821-71, k.o. 2100-Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-73, k.o. 2100 - Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-74, k.o. 2100- Kranj, do 1/1
 • ID znak: 2100-1821-75, k.o. 2100-Kranj, do 1/1
 • pri čemer se posamezni deli 5. etaže prodajajo kot celota, na javni dražbi z zviševanjem izklicne cene, v višini 176.410,00 €(v primeru, da kupec ne more podati izjave po 45. čl. ZDDV-1 mora stečajnemu dolžniku poleg 2% davka na promet nepremičnin, plačati še dodatnih največ 29.152,70 €kolikor znaša popravek odbitka DDV pri prodajalcu),
 • varščina se določi v višini 10% izhodiščne cene

* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.

Novice
Oglašujte na drazbe123.com ➤ Prednosti uporabe portala drazbe123.com