Poslovni prostor - Miklošičeva ulica 6, Celje


06.02.2019

13:00

126.000,00
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Regija:
Savinjska
Vplačilo varščine:
Najmanj en (1) delovni dan pred javno dražbo.
Lokacija:
v prostorih Marko Zaman s.p., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Kontakt:
Ogled premoženja iz točke I. je možen po predhodnem dogovoru z upraviteljem na telefonsko številko 01 234 25 42 ali na elektronski naslov: upravitelj@op-zaman.si .

Poslovni prostor (površina dela stavbe): 149,6 m2

Zgoraj navedeni nepremičnini v naravi predstavljata poslovni prostor (stanovanje) številka 3, v stavbi številka 1805 k.o. Celje, ter skupni prostor številka 6, v stavbi številka 1805 k.o. Celje, oboje na naslovu Miklošičeva ulica 6, Celje.

Del številka 6 predstavlja skupni prostor (stopnišče) v stavbi številka 1805 in je v lasti stečajnega dolžnika do ½ celote. Nepremičnini se prodajata skupaj kot celota zaradi načela ekonomičnosti. Morebitno spremembo iz posameznega dela v skupni del bo urejal nov lastnik. V zemljiški knjigi je nepremičnina z ID znakom 1077-1805-6 identificirana kot solastnina na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini in so skladno z navedenim, vknjiženi pri deležu 62/1000.

* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.

Novice
Oglašujte na drazbe123.com ➤ Prednosti uporabe portala drazbe123.com