Poslovni objekt - Opekarniška cesta 2B, 2270 Ormož


18.12.2018

1.634.181,07
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Regija:
Podravska
Vplačilo varščine:
Najkasneje en delovni dan pred javno dražbo

Z zakupom paketa pridobite naslednje informacije: kontakt prodajalca, lokacijo prodaje, naslov za pošiljanje ponudbe, priložen dokument, datum in uro dražbe in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah.

Stavba se nahaja na naslovu Opekarniška cesta 2B, 2270 Ormož in ima več posameznih dela. Pregled oz. opis posameznih delov je razviden iz opisa v nadaljevanju. Stavba z zemljiščem predstavlja programsko, urbanistično in funkcionalno zaključeno celoto.

Stavba z ID znakom 332-1149 ima 22 posameznih delov (podatki iz GURS-a):
- posamezni del z ID znakom 332-1149-1, restavracija, gostilna 161,50 m2
- posamezni del z ID znakom 332-1149-2, prodajalna polizdelkov 176,30 m2
- posamezni del z ID znakom 332-1149-4, prodajalna polizdelkov 47,10 m2
- posamezni del z ID znakom 332-1149-5, prodajalna polizdelkov 150,10 m2
- posamezni del z ID znakom 332-1149-6, prodajalna polizdelkov 57,20 m2
- posamezni del z ID znakom 332-1149-7, prodajalna polizdelkov 82,90 m2
- posamezni del z ID znakom 332-1149-8, prodajalna polizdelkov 88,20 m2
- posamezni del z ID znakom 332-1149-9, prodajalna polizdelkov 150,20 m2
- posamezni del z ID znakom 332-1149-10, banka, pošta, zavarovalnica 44,50 m2
- posamezni del z ID znakom 332-1149-11, restavracija, gostilna 161,30 m2
- posamezni del z ID znakom 332-1149-12, banka, pošta, zavarovalnica 3,80 m2
- posamezni del z ID znakom 332-1149-15, prodajalna polizdelkov 561,90 m2
- posamezni del z ID znakom 332-1149-16, prodajalna polizdelkov 85,00 m2
- posamezni del z ID znakom 332-1149-17, prodajalna polizdelkov 261,50 m2
- posamezni del z ID znakom 332-1149-18, prodajalna polizdelkov 215,00 m2
- posamezni del z ID znakom 332-1149-20, prodajalna polizdelkov 537,70 m2
- posamezni del z ID znakom 332-1149-22, restavracija, gostilna 127,30 m2
- posamezni del z ID znakom 332-1149-23, restavracija, gostilna 41,30 m2
- sorazmerni del skupnih delov: 1.215,03 m2

Pretežni del posameznih delov stavbe je oddan v najem, najemniki nimajo predkupne pravice. Najemna razmerja so bila sklenjena pred pričetkomstečajnega postopka, upravitelj ni uveljavil odstopnega upravičenja v skladu z 248. členom ZFPPIPP.

Stavba je bila zgrajena leta 2007. Ima tri etaže, višine 9,80 m. Stavba v naravi predstavlja poslovno prodajni Center Holermuos, ki obsega gostinski lokal v avli ter vrsto različnih trgovskih lokalov v kletnem delu, pritličju in nadstropju. Gre za armirano betonsko skeletno stavbo s stebri, nosilci in sekundarnimi jeklenimi nosilci v razponu 2,5 m. Temeljenje je točkovno s povezavami – odebelitvami talne plošče. Temeljenje je izvedeno v skladu z navodilom geomehanskega poročila. Streha je izvedena kot ravna streha v 2% naklonu. Na strehi se nahaja nekaj elementov strojnih naprav. Fasada je izvedena z lahkimi pločevinastimi paneli in delno zasteklitvami. Na severni strani objekta je predviden gostinski lokal, kateri je v celoti urejen (razen opreme). Garderobe in sanitarije za osebje in za kupce je urejeno centralno. Zbiranje odpadkov za lokale je v kletnem delu objekta. Fasada na vzhodni strani objekta je iz enojnega kaljenega stekla v višini 3,60 m, vhodi v lokale so urejeni s cevastim pocinkanim rolojem na motorni pogon. Sam center ima urejena dva zastekljena vetrolova, nameščen je tudi bankomat. Objekt ima urejeno ogrevanje preko lastne centralne plinske kotlovnice, prezračevanje preko lastne klimatske naprave.

V stavbi je urejeno centralno ogrevanje, vodovod, elektrika, kanalizacija ter telekomunikacijo omrežje. Pred objektom je 220 parkirnih mest. zunanje površine so asfaltno urejene, dostopne iz treh strani – osvetljene. Površine neposredno ob objektih so dodatno osvetljene z reflektorji. Pred samim objektom je ob vhodu del površine namenjen za teraso za potrebe gostinskih lokalov.Stavba ima 22 posameznih delov. Zemljišče je programsko, urbanistično in funkcionalno zaključeno, kar je glavna značilnost prostora. Tehnična oprema je sestavni del stavbe.

* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.

Novice
Oglašujte na drazbe123.com ➤ Prednosti uporabe portala drazbe123.com