Poslovni objekt - Dobrovnik 115 C, 9223 Dobrovnik


21.11.2017

3.438.450,00
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Regija:
Pomurska
Vplačilo varščine:
Najmanj en (1) delovni dan pred javno dražbo

Z zakupom paketa pridobite naslednje informacije: kontakt prodajalca, lokacijo prodaje, naslov za pošiljanje ponudbe, priložen dokument, datum in uro dražbe in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah.

Sklop dveh delujočih in ene nedokončane bioplinske elektrarne, na naslovu Dobrovnik 115 C, 9223 Dobrovnik, z neto nazivno močjo 0,90 mW, oz. 0,99 mW po posamezni elektrarni(proizvodni napravi), s pripadajočimi objekti: fermentor 1, fermentor 2, fermentor 3 in plinohram, fermentor 4 in plinohram, fermentor 5, fermentor 6, fermentor 7 in plinohram, mešalna jama 1, mešalna jama 2, mešalna jama 3, končni zalogovnik 1, končni zalogovnik 2, končni zalogovnik 3, jama za odvoz, silos za silažo 1, silos za silažo 2, strojnica 1, strojnica 2, razdelilna postaja, bakla 1, bakla 2, kogeneracijski set 1, kogeneracijski set 2, kogeneracijski set 3, transformator 1, transformator 2, nedokončana sušilnica, mostna tehtnica, prostor za krmiljenje in elektro omare, vse z vgrajenimi napravami in opremo1. Seznam parcel v katastrski občini Dobrovnik, na katerih je postavljen sklop dveh delujočih in ene nedokončane bioplinske elektrarne, je naveden v prilogi tega razpisa.

Kmetijska zemljišča v katastrskih občinah Filovci, Gančani, Lipa, Beltinci, Dobrovnik, Renkovci, Turnišče, Gomilica, Brezovica v Prekmurju, Nedelica, Radmožanci, Mostje pri Lendavi in Strehovci v skupni izmeri cca 70 ha. Seznam kmetijskih zemljišč je v prilogi tega razpisa.

Stavbna zemljišča v k.o. 152 – Nedelica, ki se dejansko uporabljajo kot kmetijska zemljišča Seznam stavbnih zemljišč je v prilogi tega razpisa.

Premoženjska in druga upravičenja (več v info dokumentu).

Vso premoženje se prodaja v kompletu kot nerazdružljiva celota.

* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.

Novice
Oglašujte na drazbe123.com ➤ Prednosti uporabe portala drazbe123.com