Poslovni delež, trjatve, ekoloških WC-kabin ...


18.12.2018

109.000,00
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Regija:
Savinjska
Vplačilo varščine:
Najmanj en (1) delovni dan pred javno dražbo.

Z zakupom paketa pridobite naslednje informacije: kontakt prodajalca, lokacijo prodaje, naslov za pošiljanje ponudbe, priložen dokument, datum in uro dražbe in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah.

100% poslovni delež v družbi Magrad d.o.o., Žakanje 57, 47276 Žakanje, Hrvaška, Matična številka: 01269232, Davčna številka: 85734339856 ter terjatve do omenjene družbe v ocenjeni vrednosti 0,00 eur (znesek glavnice 794.853,41 EUR, in sicer iz naslova kratkoročnih poslovnih terjatev v znesku glavnice 708.838,58 EUR in iz naslova kratkoročnih danih posojil v znesku glavnice 86.014,83 EUR, skupaj z morebitnimi pripadki).

1. Ekoloških WC-kabin

  • WC kabine za gradbišča
  • WC kabine za prireditve

2. Luksuznih mobilnih sanitarij

3. Oddaja kontejnerjev

  • Poslovni kontejnerji
  • Skladiščni (+tuš) kontejnerji

4. Komunalne opreme

  • Manjši plastični zabojniki
  • 4-kolesni plastični zabojniki

* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.

Novice
Oglašujte na drazbe123.com ➤ Prednosti uporabe portala drazbe123.com