Pogoji uporabe

1.) Za uporabo spletnega mesta Drazbe123.com in vseh ostalih poddomenah hr.Drazbe123.com se mora uporabnik strinjati s Pravili in pogoji uporabe Drazbe123.com (v nadaljevanju pravila). Sprejem pravil je pogoj za uporabo spletnega mesta Drazbe123.com. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Odgovornost uporabnika je, da je z njimi na tekočem in se z njimi seznani vsakokrat, ko uporablja storitve Drazbe123.com. Nadaljnja uporaba spletnega mesta Drazbe123.com, po objavi sprememb, pomeni, da se uporabnik s temi spremembami strinja. Vsi pogoji uporabe, ki veljajo za spletno mesto Drazbe123.com veljajo tudi za podomeno hr.Drazbe123.com.


2.) Spletno mesto Drazbe123.com ponuja informacije o dražbah v Sloveniji in tujini.


3.) Uporabnik mora ob registraciji izpolniti obvezna polja in geslo za dostop do spletnega mesta Drazbe123.com mu bo poslano preko elektronske pošte (geslo). Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime. Pravne osebe imajo lahko več uporabniških imen, vendar le po predhodnem dogovoru z upravljavcem spletnega mesta Drazbe123.com. Uporabnik se s sprejemom pravil  zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi.


4.) Upravljavec spletnega mesta Drazbe123.com vsem obiskovalcem in registriranim uporabnikom spletnega mesta Drazbe123.com nudi strokovno in tehnično pomoč uporabe spletnega mesta, in sicer v delovnem času upravljavca, objavljenem na spletnem mestu upravljavca (www.drazbe123.com).


5.) Vsak uporabnik spletnega mesta Drazbe123.com s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega mesta Drazbe123.com, pošiljanje elektronske pošte v skladu s 6. točko teh pravil. Upravljavec se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica.


6.) Uporabnik, ki opravi registracijo na spletnem mestu Drazbe123.com, se strinja s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom in aktivnostmi Drazbe123.com. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev Upravljavca. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v prejetem elektronskem sporočilu klikniti na gumb Odjava. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletnega mesta Drazbe123.com ali  z zagotavljanjem storitve Upravljavca.


7.) a) Spletno mesto Drazbe123.com, njen upravljavec in njeni lastniki ne odgovarjajo za vsebino na portalu Drazbe123.com, ki je je zgolj informativne narave. Spletni portal Drazbe123.com ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih vzrokov. Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke o dražbah na portalu drazbe123.com je vedno potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.

b) Spletno mesto Drazbe123.com ne zagotavlja delovanja ali dostopnosti spletne strani in ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti uporabnik s tem, ker ni bilo dostopa do spletne strani ali le-ta ni delovala oziroma so bile v delovanju motnje.

c) Spletno mesto Drazbe123.com prav tako ne odgovarja za dostop do drugih spletnih strani, povezanih s predmetno spletno stranjo in za materiale, ki so na njih objavljeni, vključno s spletnimi stranmi, ki se na predmetni spletni strani oglašujejo.

d) Vse ponudbe in vsebina objavljena na spletni strani, so nezavezujoče in prostovoljne. Spletno mesto Drazbe123.com si izrecno pridržuje pravico do spremembe ali ukinitve ponujenih informacij, delne spremembe vsebine spletne strani ali celotne ponudbe, dodajanja ali brisanja, kot tudi do začasne ali stalne ukinitve spletne strani. Prav tako si spletno mesto Drazbe123.com pridržuje pravico do spreminjanja oz. ukinitve paketov.

e) Spletno mesto Drazbe123.com ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati uporabnikovi strojni, programski in drugi opremi s tem, ko je uporabljal spletno stran. Uporabnik mora zagotoviti in priskrbeti ustrezno zaščito opreme, ki jo bo uporabljal pri dostopu in uporabi spletne strani. Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja modeme, programsko opremo, druge naprave in opremo ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji. Spletno mesto Drazbe123.com zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.

f) Vse informacije, ki so vključene ali dosegljive v oglasu, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja uporabnikov. Čeprav delujemo z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, ki jih objavljamo in skrbimo za njihovo pravilnost in ažurnost, je naša kazenska in civilna odgovornost za napake v besedilu kot tudi za stvarne in pravne napake glede posredovanih informacij popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se pojavile v zvezi z našo objavo ali zaradi preklica dražbe. Prodaje oz. dražbe na portalu prekličejo  prodajalci, zato v nobenem primeru ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi preklica prodaje oz. dražbe. Dolžnost uporabnika je, da se pred udeležbo dražbe oz. prodaje pri prodajalcu pozanima o sami prodaji, pravilnosti podatkov prodaje in morebitnem preklicu. Uradni dokumenti in podatki iz uradnih evidenc, ki so vsebovani v objavi nujno ne zajemajo pravilnega dejanskega ali pravnega stanja in so lahko posledično netočni, zato je naša kazenska in civilna odgovornost za kakršnekoli napake v objavljenem besedilu oglasa popolnoma izključena in posledično ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnega napačnega besedila ali netočnih podatkov objavljenih v oglasu ali zaradi preklica dražbe. V dražbah, ki so dosegljive na naslovu hr.Drazbe123.com ,so nekatere informacije (tudi informacije, ki jih uporabniki pridobijo z plačljivim paketom) v Hrvaškem jeziku.

g) Uporabniku priporočamo, da v kolikor sprejema kakršnokoli odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni oglasu oz. na portalu drazbe123.com, da le-te preveri še pri pristojnem organu.


8.) Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Drazbe123.com ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepala. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.


9.) Vsebina spletnega mesta Drazbe123.com je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletnega mesta www.drazbe123.com, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca, prepovedano. Uporabnik spletnega mesta se izrecno strinja, da se vse fotografije, ki so objavljene na Drazbe123.com, označi z logotipom upravljavca.


10.) Vsak uporabnik spletnega mesta sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega mesta Drazbe123.com, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.


11.) Upravljavec si pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem mestu Drazbe123.com, njenim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o škodljivosti si upravljavec v celoti pridržuje.


12.) Upravljavec spletnega mesta Drazbe123.com si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega mesta in uporabniške izkušnje.


13.) Namestitev piškotkov na spletnem mestu Drazbe123.com je urejena v skladu z  Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012; »ZEKom-1«), ki upošteva Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002/58/ES). Upravljavec spletnega mesta bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika  pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen  o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov.


14.) Upravljavec  spletnega mesta Drazbe123.com si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta Pravila in pogoje uporabe Drazbe123.com, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba  spletnega mesta Drazbe123.com po spremembi pravil pomeni soglasje s spremembami. Vsi podatki o upravljavcu spletnega mesta so dostopni na www.drazbe123.com.


15.) Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in, če ni posebej določeno drugače. V skladu s 1. točko 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) DDV ni obračunan, saj upravljalec, ni davčni zavezanec.


16.) V primeru, ko stranka želi oziroma zahteva izdajo računa/-ov v papirnati obliki (npr. če izgubi račun in želi njegovo ponovno izdajo v papirnati obliki ipd.), ima upravljavec spletnega mesta pravico stranki zaračunati administrativne stroške izdaje in pošiljanja računa.


17.) Ob naročilu storitev ponudnik (izraz ponudnik je enakovreden izrazu upravljavec spletnega mesta) pošlje naročniku oz. uporabniku (izraz naročnik je enakovreden izrazu uporabnik) ponudbo ali predračun (izraz ponudba je enakovreden izrazu predračun) na naročnikov e-poštni naslov, ki ga je naročnik navedel ob naročilu. V drugih primerih izbire plačila, ki niso plačila po predračunu (npr. moneta, kreditne kartice, paypal ipd..), se ponudba izpiše na strani pred potrditvijo naročila. Poslovno razmerje se smatra za sklenjeno oziroma ponudnikova ponudba za sprejeto z dnem prejema naročnikovega plačila na transakcijski račun ponudnika. Poslovno razmerje je sklenjeno oziroma ponudba sprejeta pod razveznim pogojem, to je, če ponudnik v treh (3) delovnih dneh poslovnega razmerja ne odpove. Ponudnik in stranka soglašata, da je odpoved  lahko poslana po e-pošti. Ponudba predstavlja sestavni del poslovnega razmerja med ponudnikom in naročnikom.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo (odstop od pogodbe iz utemeljenih razlogov).

Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

 

Vsebina posameznega paketa je digitalna vsebino, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov. Uporabnik nima pravice odstopiti od zakupa paketa brez navedbe utemeljenega razloga. Uporabnik izrecno soglaša in privoli  da izgubi pravico do odstopa od zakupa brez navedbe razloga (neupravičenje odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov).

 

Če je v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno, da se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za nedoločen čas, si ponudnik izrecno pridržuje pravico do spremembe cene in drugih pogojev za uporabo storitev v času trajanja pogodbe, za kar bo stranki poslal novo ponudbo. Če je pogodba sklenjena za nedoločen čas in v pogodbi ni drugače dogovorjeno, jo lahko katerakoli stranka odpove brez razloga z odpovednim rokom 6 mesecev. V tem primeru ponudnik ni dolžan stranki vrniti prejete zakupnine.

Pogodba je sklenjena če stranka sprejme ponudbo (1. odstavek tega člena) v 30 dneh od dneva prejema. Če stranka sprejme ponudbo po poteku tega roka pogodba ni sklenjena, razen če ponudnik v 3 delovnih dneh sporoči stranki, da sprejema njen sprejem ponudbe. Če pogodba ni sklenjena ponudnik vrne stranki prejeti znesek plačila.

Če je pogodba sklenjena za določen čas preneha veljati z iztekom zadnjega dne obdobja za katerega je bila sklenjena. Ponudnik lahko pred iztekom obdobja ali po izteku obdobja, za katero je bila pogodba sklenjena, stranki pošlje novo ponudbo. Pogodba sklenjena za določen čas se lahko podaljša če se stranki o tem skleneta poseben dogovor.

Če stranka v skladu z zakonom ali temi splošnimi pogoji iz utemeljenih razlogov odstopi od pogodbe s ponudnikom, kartica pa je bila že obremenjena za znesek storitve, bo ponudnik plačana sredstva vrnil na kreditno kartico oziroma jih na drug dogovorjen način vrnil stranki.

Ponudnik ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na kreditne kartice in jih uporabniki posredujejo preko katere od ponudnikovih spletnih strani. Te podatke zbirajo izključno ponudniki plačevanja s kreditnimi karticami.

Stranka je dolžna pri plačevanju s kreditno kartico na kateri od spletnih strani ponudnika, zagotoviti vse razumne ukrepe, da zavaruje varnostne elemente kreditne kartice, ki omogočajo identifikacijo stranke in so vezani na stranko.

O dejstvu ali sumu zlorabe kreditne kartice v povezavi s plačilom na kateri od spletnih strani ponudnika je dolžna stranka nemudoma obvestiti ponudnika in svojega ponudnika plačilnih storitev.

V primeru zlorabe kreditne kartice se lahko stranka z morebitnimi zahtevki obrne na svojega ponudnika plačilnih storitev, skladno z določbami Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki je stranki nastala zaradi zlorabe kreditne kartice.

Storitve  se lahko plačajo na različne načine. S kreditno kartico ali naknadno preko položnice oziroma bančnega nakazila.

18.) Vnos ter vsebina dražb:


Oddaja dražbe je tako za fizične, kot pravne osebe plačljiva. Uporabnik mora pri vnosu oglasov upoštevati spodnja navodila:
• dražba mora biti napisana v slovenskem jeziku,
• vsebina dražbe mora biti resnična, pravilna, ažurna,
• vsebina dražbe ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva, in definitivno ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine,
• vsebina dražbe ne sme biti popolnoma identična oglasu, ki je že vpisan v spletno mesto drazbe123.com,
• vsebina dražbe se mora nanašati izključno na predmet ponudbe (prepovedano je v oglas vpisovati druge podatke, ki se ne nanašajo na konkretno ponudbo),
• vsebina vnosnih polj mora biti skladna s pomenom polja in v slovenskem jeziku, razen v primeru, da je za vnosno polje določen poseben jezik vpisa,
• vsebina dražbe se mora nanašati samo na eno posamezno nepremičnino ali premičnino ali pravico in ne sme vsebovati podatkov za več ločenih nepremičnin, premičnino ali pravic,
• slike, dodane k oglasu lahko vsebujejo izrecno fotografije oglaševane nepremičnine ali premičnine ali pravice,
• vsi kontaktni podatki morajo biti resnični,
• uporabnik mora v primeru oglaševanja prodaje imeti ustrezne pravice na nepremičnini, premičnine ali pravici ki mu dajejo možnost razpolaganja s oglaševanjem in prodajo,
• uporabnik ne sme objaviti dražbe za katero koli tretjo osebo ali objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja.

Vsebina dražbe za namene omenjenih pogojev uporabe definira  vso vsebino, ki jo je spletnem mestu drazbe123.com objavil uporabnik in vsebuje predvsem besedilo dražbe in slike oglaševane nepremičnine ali premičnine ali pravice.
Spletno mesto drazbe123.com si pridržuje pravico do ne-objave ali izbrisa objave celotne vsebine ali katerega koli dela dražbe, če le ta predstavlja kršitev teh pogojev uporabe, zakonskih določil, ki jih določa zakon o nepremičninskem posredovanju ali zakon o medijih in oglaševanju, oz. v kolikor ni v skladu z uredniško politiko.

19.) Vsebina portala: Infodraf d.o.o. nima vpliva na vsebino dražb vnešenih s strani uporabnikov, ki so objavljeni na spletnem mestu drazbe123.com, saj je to vsebina, ki jo na portal vnesejo uporabniki samostojno. Ravno zaradi tega Infodraf d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, ki jih vpisujejo uporabniki.
Vsak dogovor o nakupu ali prodaji nepremičnine, premičnine, pravice, objavljene na spletnem mestu drazbe123.com, je dogovor zgolj in samo med kupcem in prodajalcem, ki nepremičnino prodaja oz. kupuje in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, prodajalcem ter podjetjem Infodraf d.o.o..
V primeru, da je vsebina v nasprotju s temi pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo lahko kdorkoli o tem obvesti Infodraf d.o.o. po e-pošti: info@drazbe123.com ali po telefonu: 041 914 256. Infodraf d.o.o. bo po preverjanju podatkov ustrezno ukrepal in po potrebi odstranil sporno vsebino.
V povezavi z zgornjo obveznostjo si Infodraf d.o.o. pridržuje pravico do izbrisa dražbe, če meni, da dražba kot celota ali njegov del ne ustreza tem pogojem uporabe ali krši oz. bi lahko predstavljal kršitev veljavne zakonodaje. Prav tako si podjetje Infodraf d.o.o. pridržuje pravico, da iz istega razloga izbriše posameznega uporabnika in mu onemogoči uporabo spletnega mesta drazbe123.com.

20.) Postopek zakupa paketa oz. storitev, se lahko spreminja vendar je jasno viden in s tem na voljo tako registriranim kot neregistriranim uporabnikom spletnega mesta Drazbe123.com. Paketi oz. storitve se lahko spreminjajo.


21) Postopek zakupa paketa oz. storitev:

                - neregistrirani uporabniki: najprej se je potrebno registrirati (registracija je možna preko gumba Registriraj se, ki se nahaja na vrhu spletnega mesta). Nato je potreben zakup paketa. Vsak registriran uporabnik lahko zakupi paket, pri vsaki dražbi (povezave do paketov se nahajajo na dnu vsake dražbe), ali pa tudi z klikom na zgornji menijski vrstici in sicer s klikom na povezavo »Paketi«. Uporabniki lahko nato zbirajo med brezplačnimi in plačljivimi paketi, ki pokrivajo različne kategorije in različna časovna obdobja. Po izbiri paketa, je uporabnik dolžan preveriti svoje naročilo in v primeru napak, lahko še vedno spremeni svoje naročilo, to stori z gumbom »nazaj«, v spletnem brskalniku. Ko uporabnik preveri izbrani paket oz. svoje naročilo mora izbrati način plačila, s klikom na spustni meni. Nato s klikom na gumb (»ZAKLJUČI PLAČILO«) potrdi svoje naročilo. S potrjenim potrditvenim poljem (»POGOJI«) se uporabnik strinja s pogoji uporabe in vsemi pogoji na spletnem mestu ter da je z le temi seznanjen. S potrjenim potrditvenim poljem (»SOGLASJE«) pa uporabnik soglaša in se strinja, da se odpoveduje pravici do odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov po 43.č čl. členu ZVpot (odpoved pravici do odstopa brez razloga v 14 dneh). Spletno mesto Drazbe123.com nato preusmeri uporabnika, na spletno stran, ki je namenjena plačilom, kjer se nakup s plačilom na TTR nato zaključi. V primeru naknadnega plačila (po položnici ali v določenem roku po oddaji naročila) uporabnik poravna cene nakupa naknadno.
                - registrirani uporabniki: Vsak registriran uporabnik lahko zakupi paket, pri vsaki dražbi (povezave do paketov se nahajajo na dnu vsake dražbe), ali pa tudi z klikom na zgornji menijski vrstici in sicer s klikom na povezavo »Paketi«. Uporabniki lahko nato zbirajo med brezplačnimi in plačljivimi paketi, ki pokrivajo različne kategorije in različna časovna obdobja. Po izbiri paketa, je uporabnik dolžan preveriti svoje naročilo in v primeru napak, lahko še vedno spremeni svoje naročilo, to stori z gumbom »nazaj«, v spletnem brskalniku. Ko uporabnik preveri izbrani paket oz. svoje naročilo mora izbrati način plačila, s klikom na spustni meni. Nato s klikom na gumb (»ZAKLJUČI PLAČILO«) potrdi svoje naročilo. S potrjenim potrditvenim poljem (»POGOJI«) se uporabnik strinja s pogoji uporabe in vsemi pogoji na spletnem mestu ter da je z le temi seznanjen. S potrjenim potrditvenim poljem (»SOGLASJE«) pa uporabnik soglaša in se strinja, da se odpoveduje pravici do odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov po 43.č čl. členu ZVpot. Spletno mesto Drazbe123.com nato preusmeri uporabnika, na spletno stran, ki je namenjena plačilom, kjer se nakup s plačilom na TTR nato zaključi. V primeru naknadnega plačila (po položnici ali v določenem roku po oddaji naročila) uporabnik poravna cene nakupa naknadno.


22.) Trajanje paketa oz. storitve: vsak zakupljen paketa velja za obdobje, ki je navedeno na samemu paketu. To pomeni od dneva zakupa paketa do konca obdobja (navedeno v dnevih), ki je navedeno na izbranem paketu. Posebnost je zakup paketa posamične dražbe, ki velja za obdobje od zakupa dražbe do zaključka dražbe oziroma do preklica dražbe. V primeru, da je dražba oz. prodaja preklicana in ima uporabnik zakupljeno to posamično dražbo, se stroški nakupa uporabniku ne vračajo.


23. Z zakupom posameznega paketa uporabnik pridobi naslednje informacije: kontakt prodajalca, lokacijo prodaje, naslov za pošiljanje ponudbe, priložen dokument, datum in uro dražbe in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah in druge informacije če jih vsebuje posamezen paket.


24.) Načini plačila:

- z nakazilom na račun  INFODRAF d.o.o. po ponudbi/predračunu
- s plačilno oziroma kreditno kartico (Activa, Mastercard, Visa, Visa Electron, American Express...)
- z Moneto
- z Paypal


25.) Izdaja računa: Spletno mesto pošlje račun in sicer v pdf formatu na e-naslov uporabnika. Račun vsebuje ceno, stroške v zvezi z nakupom, predmet nakupa in čas trajanja paketa. Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov se ne upošteva.


26.) V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji: plačnik (podatki v računu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, kot je lastnik plačilne ali kreditne kartice, po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo spletnega mesta Drazbe123.com.


27.) Energetska izkaznica za nepremičnine objavljene na spletnem mestu Drazbe123.com ni potrebna (334.člen EZ-1). V kolikor je energetska izkaznica zahtevana, je tudi objavljena.


28.) Prikazana točka na zemljevidu lahko odstopa od dejanske lokacije nepremičnine.


29.) Uporabnikom je na voljo tehnična podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so objavljene na spletnih straneh spletnega mesta Drazbe123.com


30.) Ponudnik in uporabnik  se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.


31.) Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.


32.) Pogodba je v slovenskem jeziku.


33.) Izrazi na spletnem mestu Drazbe123.com:

- Ponudnik, ki je hkrati upravljalec spletnega mesta Drazbe123.com je družba INFODRAF d.o.o., Štihova ulica 13 , 1000 Ljubljana.

 - Uporabnik predstavlja: vse pravne, fizične in druge osebe ali združenja, ki obiščejo in uporabljajo spletno mesto Drazbe123.com.


34.) Informacije o ponudniku:

INFODRAF d.o.o., Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana, mat. št. 6635946000, davčna št. 6635946000, kontakt: info@drazbe123.com; 041 914 256, 041 914 159, delovni čas: vsak delavnik od 8:00 do 16:00; morebitne pritožbe ali ugovore se pošlje na navedeni naslov podjetja ali na navedeno e pošto.

Arhiv novic >
Novice
02.08.2018
Hitro in jedernato - prednosti uporabe portala drazbe123.com:
28.01.2018
Portal drazbe123.com vam ponuja celovit pregled nad ponudbo javnih dražb v Sloveniji in Hrvaški, pa če preferirate nepremičnine, premičnine ali pravice.
08.08.2016
Nikoli več ne zamudite nobene dražbe.
02.03.2016
Za vas smo pripravili super novost, na našem portalu lahko zasledite tudi dražbe, ki se odvijajo na Hrvaškem.
E-mail je bil uspešno dodan.
Prijavi se na e-novice
Ne zamudite nobene dražbe in bodite obveščeni o novih dražbah na vaš E-naslov!