Podelitev stavbne pravice - Gorjansko, 6223 Komen

Cena: 511.690,00 €
07.12.2022
Ura: 17:00
Podelitev stavbne pravice - Gorjansko, 6223 Komen
Vrsta dražbe:
Zavezujoče javno zbiranje ponudb
Regija:
Energetska izkaznica:
Ni potrebno
Vplačilo varščine:
Ponudnik, ki oddaja ponudbo, mora najkasneje do roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti enkratnega nadomestila za podelitev stavbne pravice za 30 let.
Naslov za
pošiljanje ponudb:
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen
Kontakt:
Dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, podatke o nepremičninah in informacije o ogledu nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Komen, na tel. št. 05 7310465 in GSM 031 673 692, elektronski naslov katja.mulic@komen.si, kontaktna oseba je mag. Katja Mulič . Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi s predmetnimi nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
Datoteke:
Predmet ustanavljanja stavbne pravice so nepremičnine:
  • 3.310,0 m2*
  • 3.513,0 m2*
  • 11.726,0 m2*
  • 134,0m2*
  • 3.922,0 m2*
  • 577,0 m2*
  • 1.825,0 m2*
* površina nepremičnin je povzeta po podatkih GURS.

Nepremičnine se nahajajo v neposredni bližini bivšega mejnega prehoda Gorjansko - Žekenc, so približno šest kilometrov oddaljene od naselja Komen, so dobro vidne in dostopne. Nepremičnine , ki so predmet tega postopka, so po namenski nepozidana stavbna zemljišča za namen gospodarske cone, s spremljajočo gostinsko dejavnostjo. V skladno z veljavnim Občinskim prostorskim načrtom Občine Komen je potrebno za to območje sprejeti še Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN), ki lahko predvideva tudi izključno turistično in gostinsko dejavnost. Občina Komen je naročila ureditev mej parcel št. 460/26, 460/27, 460/46, 460/47, 460/49 in 460/50, vse k.o. Brje in njihovo združitev v eno parcelo. Občina Komen predvideva, da bo postopek združitve omenjenih parcel v eno ter posledična - sprememba ID znakov nepremičnin, ki so predmet združitve, pravnomočno končan v letu 2023.

Občina Komen bo stavbno pravico primarno podelila za obdobje 30 let, z možnostjo podaljšanja za do nadaljnjih 30 let pod pogojem, da bo Občina Komen pred iztekom prvotnega obdobja 30 let ocenila, da je podaljšanje stavbne pravice upravičeno , vse pa za namen vzpostavitve turistične infrastrukture oziroma ureditve nastanitvenega območja za butični turizem, kot je nakazan v DllP. Občina Komen nadomestila ob prenehanju stavbne pravice ne plača .
* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.
Ostale informacije
Kupite paket
Izpostavite dražbo
Povpraševanje
Prijavite sporni oglas
Naročite se na dnevno obveščanje
Arhiv novic >
Novice
31.08.2020
Želite hitro prodati določen predmet najboljšemu ponudniku ali pa si zagotoviti svoje mesto na dražbi, kot kupec? Potem je to priložnost za vas. Enostavno prodajte nepremičnino, stroj, avto ali kar celoten vozni park ali karkoli drugega.
18.09.2019
Dražbe so v zadnjem času, zaradi svojih prednosti, tako za kupca, kakor za prodajalca, postale izredno zanimive. Veliko povpraševanje je botrovalo temu, da smo za vas pripravili enkratno novost, ki bo marsikomu močno olajšala pristop k dražbi.
18.09.2019
Tisto, kar je izpostavljeno, je najbolj vidno.
02.08.2018
Hitro in jedernato - prednosti uporabe portala drazbe123.com:
28.01.2018
Portal drazbe123.com vam ponuja celovit pregled nad ponudbo javnih dražb v Sloveniji in Hrvaški, pa če preferirate nepremičnine, premičnine ali pravice.
08.08.2016
Nikoli več ne zamudite nobene dražbe.
E-mail je bil uspešno dodan.
Prijavi se na e-novice
Ne zamudite nobene dražbe in bodite dnevno obveščeni o novih dražbah na vaš E-naslov!