O dražbah

Kaj je dražba?

Dražba je proces nakupa in prodaje nepremičnin, premičnin in storitev, ki jih dobi ponudnik, ki zanje ponudi največjo ceno.
 

Kaj je izklicna cena?

Izklicna cena je vrednost pod katero se določen predmet na dražbi ne sme prodati. Primer: če je izklicna cena avtomobila 1.000 € se avtomobil ne bo prodal pod to vrednostjo.
 

Kaj je varščina?

Določen denarni znesek, ki ga mora pravočasno plačati oseba, ki želi sodelovati na dražbi. Varščina največkrat znaša 10% izklicne cene. Če ste neuspeli ponudnik, se vam varščina vedno v celoti vrne. V primeru, da ste najvišji ponudnik in ste zmagali na dražbi se vam varščina šteje v kupnino. V primeru, da ste najvišji ponudnik, ste ponudili najvišjo ceno za določen predmet na dražbi, in si potem premislite in se ne odločite za nakup, vam je varščina zadržana.
 

Kdo lahko sodeluje na dražbi ali zbiranju ponudb?

Javne dražbe se lahko udeleži kdorkoli, ki je pred udeležbo pravočasno vplačal varščino in izpolnjuje morebitne druge razpisane pogoje. Dražbe se lahko udeležijo tudi tuje pravne ali fizične osebe. Dražbe se ne morejo udeležiti dolžnik, sodnik, izvršitelj ali kdo drug, ki uradno sodeluje pri prodaji.  Prav tako ne morejo dobiti lastninske pravice na nepremičninah tuje fizične in pravne osebe iz držav v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.
 

Kaj se zgodi, če predmet na 1. Dražbi ni bil prodan?

V tem primeru, se v večini primerov dražba ponovi – 2. dražba. Dražba se največkrat ponovi v roku 1-3 mesecev, lahko pa tudi kasneje. Dražba se lahko ponovi dokler predmet ni prodan oz. dokler se prodajalec ne odloči drugače.
 

Za koliko se izklicna cena na 2. dražbi zmanjša?

Izklicna cena na drugi dražbi je lahko nižja za 50% izklicne cene, ki je bila postavljena na 1. dražbi. Na 3., 4., 5., in ostalih dražbah je lahko cena predmeta še nižja od 50% izklicne cene ki je bila postavljena  na 1. Dražbi.
 

Kaj je preklic dražbe?

Preklic dražbe pomeni, da prodaja nepremičnine ali premičnine ni več možna. Preklicana dražba se še vedno lahko ponovi. Do preklica na dražbah pride lahko zaradi več razlogov, kot so: napaka v postopku prodaje, dolžnik poravna svoje dolgove, spremembe v podrobnostih prodaje...
 

Kaj se zgodi, če sem na dražbi edini ponudnik?

Dražba poteka tudi v tem primeru, vi pa lahko predmet kupite tudi po izklicni ceni.
 

Kaj tržna vrednost?

Je najverjetnejša cena za določeno stvar na prostem trgu na določen datum.
 

Kaj je likvidacijska vrednost?   

Je nižja od tržne. Likvidacijska vrednost upošteva, da je potrebno premoženje čim hitreje prodati.
 

Katere vrste dražb lahko zasledite naši spletni strani?

Na portalu drazbe123.com lahko zasledite dražbe v živo, ki potekajo v vnaprej določenih lokacijah. Poleg dražb v živo pa lahko zasledite tudi zbiranja ponudb, ki se delijo na: zavezujoče in nezavezujoče. Prav tako pa lahko zasledite tudi klasične prodaje. Opisi dražb:
 

-          Javna dražba z zviševanjem izklicne cene

o   poteka v živo

o   vsak predmet na dražbi ima izklicno ceno, pod katero se ne sme prodati

o   v večini primerih je pred udeležbo potrebno vplačati varščino, ki se plača v gotovino ali preko bančne transakcije

o   če ste podali najvišjo ponudbo in zmagali dražbo se vem varščina šteje v kupnino, v nasprotnem primeru se vam vrne

o   prav tako ste v primeru najvišje ponudbe in zmage na dražbi zavezani tako vi, kot prodajalec skleniti pogodbo in kupiti izbrani predmet

-           Javno zbiranje ponudb

o   Zavezujoče zbiranje ponudb

§  ne poteka v živo

§  vaše ponudbe se pošljejo po pošti ali e-pošti

§  vsak predmet na dražbi ima izklicno ceno, pod katero se ne sme prodati

§  v večini primerih je pred udeležbo potrebno vplačati varščino, ki se plača preko bančne transakcije

§  če ste podali najvišjo ponudbo in zmagali zbiranje ponudb se vem varščina šteje v kupnino, v nasprotnem primeru se vam vrne

§  prav tako ste v primeru najvišje ponudbe in zmage na zbiranju ponudb zavezani tako vi, kot prodajalec skleniti pogodbo in kupiti izbrani predmet

o   Nezavezujoče zbiranje ponudb

§  ne poteka v živo

§  vaše ponudbe se pošljejo po pošti ali e-pošti

§  vsak predmet na dražbi nima določene izklicne cene, kar vam omogoča, da lahko ponudite poljubno ceno

§  v večini primerih je pred udeležbo ni potrebno vplačati varščino, ki se plača preko bančne transakcije

§  če ste podali najvišjo ponudbo in zmagali zbiranje ponudb se vem varščina šteje v kupnino, v nasprotnem primeru se vam vrne

§  v primeru najvišje ponudbe na zbiranju ponudb, vam prodajalec ni zavezan prodati predmeta

-          Klasična prodaja

o   V tem primeru gre za prodajo, katere pogoji so v celoti odvisni od prodajalca
 

Kaj je in kako poteka javna dražba z zniževanjem in zviševanjem izklicne cene?

Javna dražba se začne po pravilih o dražbi z zniževanjem cene; če/ko dražitelj sprejme ceno v posameznem koraku javne dražbe z zniževanjem izklicne cene, pa se dražba nadaljuje po pravilih o dražbi z zviševanjem cene. Pri tem velja, da je izklicna cena drugega dela dražbe (z zviševanjem cene) tista, ki jo je dražitelj sprejel v koraku dražbe z zniževanjem cene, nekdo od preostalih dražiteljev pa lahko v prvem koraku dražbe z zviševanjem cene sprejeme višjo ceno, in tako naprej po pravilih o javni dražbi z zviševanjem cene.
 

Kako naj vem ali je premičnina (avto) v voznem stanju?

Na dražbah se stvari v večini primerov kopujejo po sistemu videno kupljeno. Po nakupu ni možno uveljavljati odgovornosti iz stvarnih napak, zato se je pred nakupom premičnine ali nepremičnine potrebno posvetovati s prodajalcem in si pred dražbo dobro ogledati stanje predmeta na dražbi.
 

Katere pravice prenehajo po nakupu?

S plačilom kupnine prenehajo naslednje pravice tretjih oseb na premoženju, ki je predmet prodajne pogodbe:
  - zastavna pravica ali hipoteka in zemljiški dolg,
  - pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve,
  - osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna pravica, če so bile pridobljene po začetku stečajnega postopka.
 

Ali si lahko pred udeležbo na dražbi ogledam željene predmete?

V večini primerov je ogled možen, ne samo pred dražbo, ampak tudi pred rokom za vplačilo varščine.  Za ogled se je potrebno po predhodnem dogovoru dogovoriti s kupcem oz. je vnaprej določen v priloženem dokumentu.
 

Kakšne so obveznosti izbranega ponudnika na dražbi?

Uspešni ponudnik mora po koncu dražbe s prodajalcem podpisati prodajno pogodbo in plačati kupnino ter izpolniti ostale morebitne obveznosti v skladu s prodajno pogodbo. V primeru klasične prodaje se dogovorite s prodajalcem.
 

Ali je portal drazbe123.com prodajalec?

Na našem portalu nismo prodajalci, prav tako v naših poslovnih prostorih ne potekajo dražbe. Portal drazbe123.com vam ponuja informacije o dražbah v Sloveniji in tujini. Prav tako vam nudimo pomoč in podporo pri sodelovanju na dražbah.
 

Ali cene paketov že vključujejo DDV?

Cene že vključujejo DDV, saj trenutno nismo DDV zavezanec (v skladu s 1. točko 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) DDV ni obračunan).
 

Katere informacije pridobim z brezplačno registracijo?

Poleg že vidnega opisa, slik predmeta in izklicne cene, pridobite tudi višino varščine in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah.
 

Katere informacije pridobim z zakupom paketa?

Vse informacije, ki jih potrebujete, da lahko sodelujete na dražbi: kontakt prodajalca, lokacijo prodaje, naslov za pošiljanje ponudbe, priložen dokument, datum in uro dražbe in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah.

Arhiv novic >
Novice
03.05.2024
Hitro in jedernato - prednosti uporabe portala drazbe123.com:
01.02.2024
Za vas smo pripravili super novost, na našem portalu lahko zasledite tudi dražbe, ki se odvijajo na Hrvaškem.
06.01.2024
Portal drazbe123.com vam ponuja celovit pregled nad ponudbo javnih dražb v Sloveniji in Hrvaški, pa če preferirate nepremičnine, premičnine ali pravice.
18.09.2023
Tisto, kar je izpostavljeno, je najbolj vidno.
31.08.2020
Želite hitro prodati določen predmet najboljšemu ponudniku ali pa si zagotoviti svoje mesto na dražbi, kot kupec? Potem je to priložnost za vas. Enostavno prodajte nepremičnino, stroj, avto ali kar celoten vozni park ali karkoli drugega.
18.09.2019
Dražbe so v zadnjem času, zaradi svojih prednosti, tako za kupca, kakor za prodajalca, postale izredno zanimive. Veliko povpraševanje je botrovalo temu, da smo za vas pripravili enkratno novost, ki bo marsikomu močno olajšala pristop k dražbi.
E-mail je bil uspešno dodan.
Prijavi se na e-novice
Ne zamudite nobene dražbe in bodite dnevno obveščeni o novih dražbah na vaš E-naslov!