Kogeneracijska naprava (SPTE), terjatve


13.11.2017

99.222,21
Vrsta dražbe:
Zavezujoče javno zbiranje ponudb
Regija:
Podravska
Vplačilo varščine:
Najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb

Z zakupom paketa pridobite naslednje informacije: kontakt prodajalca, lokacijo prodaje, naslov za pošiljanje ponudbe, priložen dokument, datum in uro dražbe in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah.

Izhodiščna cena za prodajo premoženja stečajnega dolžnika iz prve točke znaša za:

1) kogeneracijsko napravo (SPTE) – 50.608,53 EUR brez DDV.

V ceni ni vključen davek na dodano vrednost in druge morebitne davščine in stroški. Davščine in prispevki se zaračunajo dodatno, in sicer na osnovi veljavnih predpisov. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom mora v celoti plačati kupec.

2) terjatve iz naslova Pogodbe o obnovi kotlovnice z vgradnjo mikro kogeneracijske naprave za večstanovanjski objekt pog. kov13-23/prt 1/12 z dne 27.8.2012 – 48.613,68 EUR z DDV

Vse druge davščine in prispevki se zaračunajo dodatno, in sicer na osnovi veljavnih predpisov. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom mora v celoti plačati kupec.

Premoženje pod točko 1 in 2 se prodaja skupaj in kot celota.

Ponudbe, ki bodo vsebovale ponudbo le za eno točko prodaje so neveljavne.

* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.

Novice
Oglašujte na drazbe123.com ➤ Prednosti uporabe portala drazbe123.com