Hiša, zemljišče - Cmereška Gorca 31, 3253 Pristava pri Mestinju

Cena: 9.000,00 €
15.09.2020
Ura:    
Odkleni informacijo
Hiša, zemljišče - Cmereška Gorca 31, 3253 Pristava pri Mestinju
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Vrsta:
Regija:
Energetska izkaznica:
Ni potrebno
Višina varščine:
900,00 €
Vplačilo varščine:
Najkasneje en delovni dan pred javno dražbo
Lokacija dražbe:
Odkleni informacijo
Kontakt:
Odkleni informacijo
Datoteke:
info  
Odkleni
Predmet prodaje je pozidano zemljišče katastrska občina 1220 ROGINSKA GORCA parcela 1161 (ID 916538). Zemljišče v velikosti 773 m2, namenska raba je druga kmetijska zemljišča. Na zemljišču stoji stavba, vpisana v register nepremičnin, št. 662. V katastru stavb ni vpisana. Gre za garažo, zgrajeno leta 1990 v velikosti 25 m2.

Na predmetni nepremičnini je vknjižena stvarna pravica služnosti peš hoje in vožnje z vsemi motornimi vozili, po v naravi utrjeni in vidni cestni trasi čez zemljišče parc. št. 1161 te k.o., v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine: katastrska občina 1220 ROGINSKA GORCA parcela 1167/1 (ID 6689915). ID omejitve: 12604568.

Na predmetni nepremičnini je vknjižena stvarna pravica služnosti peš hoje in vožnje z vsemi motornimi vozili, po v naravi utrjeni in vidni cestni trasi čez zemljišče parc. št.1161 te k.o., v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine: katastrska občina 1220 ROGINSKA GORCA parcela 1167/1 (ID 6689915). ID omejitve: 12604571.

Poleg navedene nepremičnine je predmet prodaje tudi parcela 220/2, k.o. 1220 ROGINSKA GORCA, parcela 220/2 (ID 4275838), ID znak: parcela 1220*220/2. Parcela je vknjižena v zemljiški knjigi. Parcela ni z istimi podatki vpisana v zemljiški kataster. Parcela je v zemljiškem katastru vpisana s podatki parc. št. 2790, k.o. 1220 Roginska Gorca. Na predmetni parceli, ki po podatkih GURS meri 187 m2, stoji stavba št. 663 z naslovom Cmereška Gorca 31, 3253 Pristava pri Mestinju. Stavba je vpisana v registru nepremičnin. V katastru stavb ni vpisana. Evidentirana je stanovanjska raba, leto izgradnje je po podatkih GURS 1920.

Prodajalec opozarja na določila Gradbenega zakona (GZ) v zvezi z določili Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), zlasti o tem, da morajo biti vsi objekti, ki so bili zgrajeni po 31. 12. 1967, zgrajeni na podlagi in v skladu z ustreznim gradbenim dovoljenjem. Napodlagi 5. odstavka 93. člena GZ v zemljiški knjigi ni vpisana zaznamba o prepovedi v skladu s 94. členom GZ na predmetih prodaje.
* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.
Ostale informacije
Kupite paket
Izpostavite dražbo
Povpraševanje
Prijavite sporni oglas
Naročite se na dnevno obveščanje
Sorodne dražbe
Arhiv novic >
Novice
18.09.2019
Dražbe so v zadnjem času, zaradi svojih prednosti, tako za kupca, kakor za prodajalca, postale izredno zanimive. Veliko povpraševanje je botrovalo temu, da smo za vas pripravili enkratno novost, ki bo marsikomu močno olajšala pristop k dražbi.
18.09.2019
Tisto, kar je izpostavljeno, je najbolj vidno.
02.08.2018
Hitro in jedernato - prednosti uporabe portala drazbe123.com:
28.01.2018
Portal drazbe123.com vam ponuja celovit pregled nad ponudbo javnih dražb v Sloveniji in Hrvaški, pa če preferirate nepremičnine, premičnine ali pravice.
08.08.2016
Nikoli več ne zamudite nobene dražbe.
02.03.2016
Za vas smo pripravili super novost, na našem portalu lahko zasledite tudi dražbe, ki se odvijajo na Hrvaškem.
E-mail je bil uspešno dodan.
Prijavi se na e-novice
Ne zamudite nobene dražbe in bodite dnevno obveščeni o novih dražbah na vaš E-naslov!