Hiša - Šešče pri Preboldu 45, 3312 Prebold


22.06.2018

54.588,10
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Regija:
Savinjska
Vplačilo varščine:
Najmanj en (1) delovni dan pred javno dražbo

Z zakupom paketa pridobite naslednje informacije: kontakt prodajalca, lokacijo prodaje, naslov za pošiljanje ponudbe, priložen dokument, datum in uro dražbe in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah.

Hiša (površina dela stavbe): 111 m2
Nestanovanjski objekt (površina dela stavbe): 33,30 m2
Površina parcele: 240 m2

Hiša se prodaja v delež 2/3 od celote. Tretja solastnica hiše v preostalem idealnem deležu 1/3 od celote je izrazila namero za prodajo svojega solastniškega deleža, skupaj z obema ostalima solastnikoma, stečajnima dolžnikoma.

Leto izgradnje stanovanjske hiše (osnovni objekt – ID stavbe 519) je 1936. Stanovanjska hiša je delno podkletena ter ima še pritličje in mansardo, tlorisna osnova 8,00 m x 7,75 m. Okna so obnovljena. Ogrevanje je na kaminsko železno peč v mansardi, sicer vgrajeni radiatorji, kateri pa niso v funkciji uporabe (ni peči). K objektu je okoli leta 1997 dograjen prizidek, razgibane tlorisne osnove, povprečno 10,20 m x 2,80 m, etažnost pritličje in mansarda. Prizidek nima gradbenega dovoljena (nelegalna gradnja in je v III. gradbeni fazi). Lokacija je ravninska poseljena z objekti individualne in kmetijske rabe. Navedbe izmer so informativne narave in povzete iz cenitvenega poročila ter iz javno dostopnih podatkov iz Geodetske uprave Republike Slovenije, zato upravitelja zanje ne jamčita.

* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.

Novice
Oglašujte na drazbe123.com ➤ Prednosti uporabe portala drazbe123.com