Hiša, gospodarsko poslopje - Ulica Vide Pregarčeve 18a, 1000 Ljubljana


27.09.2017

938.866,00
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Regija:
Osrednjeslovenska
Vplačilo varščine:
Najmanj en (1) delovni dan pred javno dražbo.

Z zakupom paketa pridobite naslednje informacije: kontakt prodajalca, lokacijo prodaje, naslov za pošiljanje ponudbe, priložen dokument, datum in uro dražbe in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah.

Nepremičnine, ki so predmet prodaje, predstavljajo kompleks parcel, ki tvorijo celoto, ki leži med objektom Dvorec Selo na južni strani in vrsto stanovanjskih hiš

ob Ulici Vide Pregarčeve na severni strani. Dostop do posameznih parcel na severni strani je iz Ulice Vide Pregarčeve. Nepremičnine predstavljajo parcele, ki so po OPPN zajete v enoto urejanja MO-162 in MO 151. Namenska raba je pretežno večstanovanjske površine. Celotna enota obsega zgoraj navedene parcele, k temu pa še parcelo št. 960, ki je v lasti RS ter parcele št. 962/3 in 963/2, ki so v privatni lasti. Na tem kompleksu je predvidena gradnja večstanovanjskega objekta v obliki črke U s kraki, obrnjenimi proti jugovzhodu. Objekt je sestavljen iz treh enot, označenih z B1, B2 in B3. Etažnost je 3 kleti, pritličje, 3 nadstropja in terasa. Obravnavana prostorska enota je označena kot P2 in naj bi obsegala 90 stanovanj. Znotraj okvirja objekta je predvidena ureditev atrija, dostop do objekta naj bi bil iz Zaloške ceste. Objekti, ki sedaj stojijo na parcelah, ki so predmet prodaje, so predvideni za rušenje. Investitor, ki bo želel graditi po načrtu OPPN, bo moral poseči še na parcele izven kompleksa prodajanih. Le-te bo potrebno pridobiti.

Površina parcel: 

  • 543 m2
  • 587 m2
  • 1448 m2
  • 1852 m2

* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.

Novice
Oglašujte na drazbe123.com ➤ Prednosti uporabe portala drazbe123.com