Gozdno in kmetijsko zemljišče - Nedelica, 9224 Turnišče


31.10.2017
Ponudi ceno
Vrsta dražbe:
Nezavezujoče javno zbiranje ponudb
Regija:
Pomurska
Vplačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb

Z zakupom paketa pridobite naslednje informacije: kontakt prodajalca, lokacijo prodaje, naslov za pošiljanje ponudbe, priložen dokument, datum in uro dražbe in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah.

Predmet prodaje so nepremičnine:

• ID znak parcela 146 8167 (površina 1.349 m2; osnovna namenska raba: kmetijsko zemljišče)

• ID znak parcela 146 8168 (površina 1.308 m2; osnovna namenska raba: kmetijsko zemljišče)

• ID znak parcela 152 1224 (površina 1.155 m2; osnovna namenska raba: kmetijsko zemljišče)

• ID znak parcela 152 1427 (površina 608 m2; osnovna namenska raba: stavbno zemljišče; po

podatkih GURS na parceli stojita stavbi št. 68 {27 m2 površine) in št. 69 {152 m2 površine))

• ID znak parcela 152 275 (površina 2.301 m2; osnovna namenska raba: stavbno zemljišče)

• ID znak parcela 152 338 (površina 1.267 m2; osnovna namenska raba: kmetijsko zemljišče)

• ID znak parcela 152 339 (površina 1.302 m2; osnovna namenska raba: kmetijsko zemljišče)

• ID znak parcela 152 690 (površina 910 m2; osnovna namenska raba: kmetijsko zemljišče)

• ID znak parcela 152 691 (površina 711 m2; osnovna namenska raba: kmetijsko zemljišče)

• ID znak parcela 152 692(površina1.166 m2; osnovna namenska raba: kmetijsko zemljišče)

• ID znak parcela 152 743 (površina 261 m2; osnovna namenska raba: gozdno zemljišče)

• ID znak parcela 152 744 (površina 308 m2; osnovna namenska raba: kmetijsko zemljišče)

• ID znak parcela 152 745 (površina 486 m2; osnovna namenska raba: gozdno zemljišče)

• ID znak parcela 166 5116/5 (površina 1.572 m2; osnovna namenska raba: območja kmetijskih zemljišč (del), območja zaselkov, razpršena gradnja, stavbna zemljišče v vinorodnih območjih {del}; po podatkih GURS na parceli stoji stavba št. 2090 {23 m2 površine)).

Ponudbe se lahko oddajo za posamično nepremičnino ali več nepremičnin skupaj.

* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.

Novice
Oglašujte na drazbe123.com ➤ Prednosti uporabe portala drazbe123.com