Del stanovanjske hiše - Stročja vas 9a, Ljutomer


19.06.2018

27.000,00
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Regija:
Pomurska
Vplačilo varščine:
Najkasneje en delovni dan pred javno dražbo

Z zakupom paketa pridobite naslednje informacije: kontakt prodajalca, lokacijo prodaje, naslov za pošiljanje ponudbe, priložen dokument, datum in uro dražbe in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah.

V naravi predstavlja del stanovanjske hiše z oznako stavbe 272-44, na naslovu Stročja vas 9a, Ljutomer in sicer njen južni del z neto tlorisno površino 110m2 , stoječ na parceli št. 336/5 k.o. Stročja vas v izmeri 87 m2. Parcela se nahaja znotraj parcele št. 336/4, k.o. Stročja vas, ki je v lasti druge fizične osebe. Služnost dostopa preko te parcele v zemljiško knjigo ni vpisan.

* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.

Novice
Oglašujte na drazbe123.com ➤ Prednosti uporabe portala drazbe123.com