Cesta - Volčja Draga, 5293 Volčja Draga


23.05.2018

2.930,00
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Regija:
Goriška
Vplačilo varščine:
Najkasneje en delovni dan pred javno dražbo.

Z zakupom paketa pridobite naslednje informacije: kontakt prodajalca, lokacijo prodaje, naslov za pošiljanje ponudbe, priložen dokument, datum in uro dražbe in obveščanje o najbolj zanimivih dražbah.

Parcela št. 315/3, k.o. 2319 - BUKOVICA (ID 1494506), ki v naravi predstavlja pozidano zemljišče (cesta) v izmeri 271 m2.

* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.

Novice
Oglašujte na drazbe123.com ➤ Prednosti uporabe portala drazbe123.com